Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” zawiadamia, o zmianie
wysokości opłat w związku z wprowadzeniem przez:

Urząd Miejski w Gliwicach od dnia 01.01.2024 nowej stawki podatku od
nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości – BIP Gliwice

PWiK Gliwice od dnia 11.01.2024 nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków. Taryfy obowiązujące do 11.01.2024 do 10.01.2027 r. –
PWiK Gliwice

Do Państwa skrzynek pocztowych zostały dostarczone lub wysłane na wskazany
adres e-mail nowe zawiadomienia o wysokości opłat. Prosimy o ewentualne
zgłoszenia braku otrzymania korespondencji do dnia 31.01.2024 r.

Upływ tego terminu będzie oznaczał skuteczne doręczenie.

 

e-kartoteka-logo

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku został dla Państwa uruchomiony system E-kartoteka zapewniający możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego lokalu, ułatwiający samodzielną analizę stanu rozliczeń ze Spółdzielnią,

 

Więcej informacji     

Sprawy bieżącej obsługi Mieszkańców Spółdzielni, spraw

Członkowskich oraz przyjmowanie, rejestrowanie wszelkiej
korespondencji i innych dokumentów wpływających do
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach prowadzi

 

Sekretariat – kom.: +48 502-011-600

e- mail: sekretariat@smzielonyzakatek.com 

 

Zgłaszanie awarii i usterek w godzinach urzędowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek”
w Gliwicach


Dział techniczny – tel. 505 854 014
e- mail: techniczny@smzielonyzakatek.com

 

Sprawy dotyczące czynszów, opłat, zaległości
wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek”
w Gliwicach prowadzi


Dział księgowości


Czynsze i rozliczenia – tel. 517 812 248

e- mail do działu księgowości:
ksiegowosc@smzielonyzakatek.com

Zgłaszanie awarii i usterek po godzinach urzędowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach

 

 

Pogotowie techniczne: 501 189 338 (całodobowo)

 

Skip to content