Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

INFORMACJA

INFORMACJA

 

  • W SPRAWIE ROZLICZENIA WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” informuje, że zawiadomienie o rozliczeniu wody za okres od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r. zostało dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

W przypadku stwierdzenia nieotrzymania ww. korespondencji Zarząd prosi o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail celem powtórnego dostarczenia zawiadomienia.


Sekretariat 502-011-600, e-mail: sekretariat@smzielonyzakatek.com
Księgowość
517-812-248, e-mail: ksiegowosc@smzielonyzakatek.com

Ewentualne nieotrzymanie korespondencji prosimy zgłaszać do dnia 15.03.2023 r.
Upływ tego terminu będzie oznaczał
skuteczne doręczenie zawiadomień o rozliczeniu wody.

 

  • W SPRAWIE PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” w Gliwicach informuje,
że przeprowadzona
„Analiza technicznej wykonalności i opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania” wykazała, iż nie jest konieczne zamontowanie podzielników kosztów ogrzewania
z funkcją zdalnego odczytu
z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków, zawartych w § 5 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Niemniej jednak, regulacje w zakresie możliwości zmiany metody rozliczania kosztów zakupu ciepła zawarte zostały w § 2 pkt 5-9 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach nr 1/12/2022 z dnia 09.12.2022 r.

Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Regulaminy”.

Skip to content