Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

INFORMACJA o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Ossolińskich

Skip to content