Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Najbliższe planowane prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”
ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP:
631-010-29-33, REGON: 001081390, KRS: 0000204250
tel.:
(32) 300-20-53, kom.: +48 502-011-600
e-mail:
sekretariat@smzielonyzakatek.com

                           Strona: www.smzielonyzakatek.com

konto bankowe: 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354

 

 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragnę powiadomić, że zgodnie z postanowieniami przyjętego planu remontów na
2021 rok Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/04/2021 z dnia 28.04.2021r. począwszy od 02 sierpnia bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Ossolińskich 40-50 obejmujące:

 

– w pierwszym etapie: wymianę zadaszeń i montaż osłon bocznych przy wejściach do budynku, remont kapitalny schodów zewnętrznych wraz z wymianą najazdów dla wózków, numeracji oraz położenie tynku silikonowego barwionego w masie na ścianie frontowej oraz na ścianach bocznych,

– w drugim etapie: wymianę chodnika wzdłuż nieruchomości przy ul. Ossolińskich 40-50

 

Wykonawcą pierwszego etapu prac będzie wyłoniona w drodze przetargu firma Zakład Usługowo Handlowy UNICO Ryszard Barwiński.

 

Wykonawcą drugiego etapu prac będzie firma BRUKARSTWO „ ROMAN ” M. Kuziara, K. Warecka s.c. wyłoniona w drodze zapytania o cenę.

 

    Po zakończeniu pierwszego etapu prac przy ul. Ossolińskich 40-50 planowane jest rozpoczęcie kompleksowych prac modernizacyjnych budynku przy ul. Prozy 17-23. Zakres prac obejmuje: wymianę zadaszenia i montaż osłon bocznych przy wejściach do budynku, remont kapitalny schodów zewnętrznych wraz z wymianą najazdów dla wózków, numeracji, wymianę pokrycia na daszkach balkonowych, montaż daszków na balkonach ostatniej kondygnacji, remont kapitalny balkonów, remont dachu oraz położenie tynku silikonowego barwionego w masie, wykonanie opaski wokół budynku.

 

Wykonawcą tego etapu prac będzie wyłoniona w drodze przetargu firma Zakład Usługowo Handlowy UNICO Ryszard Barwiński.


Ponadto przed rozpoczęciem drugiego etapu prac przy ul. Ossolińskich 40-50 obejmującego wymianę chodnika wzdłuż nieruchomości planowane jest na drugą połowę sierpnia br. rozpoczęcie wymiany chodnika przy ul. Satyryków na odcinku wzdłuż placu zabaw wraz z korektą jego szerokości na rzecz poszerzenia drogi oraz z korektą schodków poprzez stworzenie dodatkowo najazdu dla wózków.

 

Wykonawcą tego etapu prac będzie wyłoniona w drodze zapytania o cenę firma BRUKARSTWO
„ ROMAN ” M. Kuziara, K. Warecka s.c.

 

Wartość powyższych inwestycji to niespełna 1.250.000,00 zł.

 

Prace remontowe ujęte w zatwierdzonym na rok bieżący planie remontów w części zostały już zrealizowane w br., w części są w trakcie realizacji, najbliższe zostały Państwu powyżej przedstawione,
a o dalszych pracach zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

 
 
 
 
Skip to content