Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

O NAS

komfort blisko natury

Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1984 r. przy Kopalni Węgla Kamiennego „ Gliwice”.

W 1991 r. oddzieliła się od KWK „ Gliwice” przyjmując przy tym nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „ G-JL”.

Na podstawie Uchwały nr 12/ZPCZ/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ G-JL” w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2008 r. dokonano podziału Spółdzielni „ G-JL” w Gliwicach poprzez wydzielenie z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „ G- JL” budynków znajdujących się na terenie osiedla Jasna – Gwarków w Gliwicach wraz z infrastrukturą techniczną, sieciami oraz gruntami w wyniku czego wyodrębniła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Gwarków”.

Z dniem 08 czerwca 2018 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ G-JL” w Gliwicach nr 8/WZCz/2018 nadano nowe brzmienie nazwy Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Zielony Zakątek”.

Skip to content