Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Obroń się ! Gliwicki Budżet Obywatelski

Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, rozwija sprawność fizyczną i uczy właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia – rusza kolejny bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, który w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego organizuje Centrum Ratownictwa Gliwice.

Najbliższa edycja dedykowana jest mieszkankom Łabęd, które ukończyły 16 rok życia. Jeżeli do udziału w kursie będzie miej chętnych Łabędzianek niż miejsc, będą mogły dołączyć również mieszkanki innych dzielnic. Na zainteresowane panie czeka 50 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Panie poznają techniki obrony i podstawy bezpiecznego zachowania w sytuacji realnego zagrożenia. Zajęcia zaplanowane są z myślą o bezpieczeństwie kobiet, pozwolą uczestniczkom w sposób prosty i naturalny wykształcić nawyki obronne oraz umiejętność opanowania strachu – zachęcają organizatorzy.
Zajęcia będą odbywać się w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy będą prowadzone od 29 kwietnia przez Centrum Ratownictwa Gliwice mejlowo i osobiście w siedzibie CRG. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.crg.gliwice.pl. Kurs potrwa od 16 maja do 4 lipca, zajęcia będą prowadzone w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych. (mf)

HARMONOGRAM KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET
od 16 maja do 4 lipca:

•    16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 17.00-18.30
•    18 maja 2022 r. (środa) 17.00-18.30
•    23 maja 2022 r. (poniedziałek) 17.00-18.30
•    25 maja 2022 r. (środa) 17.00-18.30
•    30 maja 2022 r. (poniedziałek) 17.00-18.30
•    1 czerwca 2022 r. (środa) 17.00-18.30
•    6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 17.00-18.30
•    8 czerwca 2022 r. (środa) 17.00-18.30
•    13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 17.00-18.30
•    15 czerwca 2022 r. (środa) 17.00-18.30
•    20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 17.00-18.30
•    22 czerwca 2022 r. (środa) 17:00-18:30
•    27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 17:00-18:30
•    29 czerwca 2022 r. (środa) 17:00-18:30
•    4 lipca 2022 r. (poniedziałek) 17:00-18:30

Skip to content