Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

POGOTOWIE TECHNICZNE

Zgłaszanie awarii i usterek w godzinach urzędowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach

Dział techniczny – tel: 505 854 014

e- mail: techniczny@smzielonyzakatek.com

Zgłaszanie awarii i usterek po godzinach urzędowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zielony Zakątek” w Gliwicach

Tel: 501 189 338

Skip to content