Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” zawiadamia i przypomina, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach z dniem 01.10.2021 roku wprowadziło zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat. W okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków wzrasta o 0,02 zł/.

Zarząd informuje, że do Państwa skrzynek pocztowych zostały dostarczone KARTY ODCZYTU WODOMIERZY, prosimy o zapoznanie się z treścią i dostarczenie wypełnionej karty do Spółdzielni lub przesłanie jej na adres mailowy księgowość @smzielonyzakatek.com.

W przypadku niepodania stanów liczników, zużycie mediów za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r. rozliczone zostanie według średniego zużycia wody w odniesieniu do stawek obowiązujących w danym okresie.

Prosimy o ewentualne zgłoszenia braku otrzymania korespondencji do dnia 10.10.2023 r.

Upływ tego terminu będzie oznaczał skuteczne doręczenie.

Skip to content