Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielony Zakątek

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” zawiadamia, o zmianie
wysokości opłat w związku z wprowadzeniem przez:

Urząd Miejski w Gliwicach od dnia 01.01.2024 nowej stawki podatku od
nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości – BIP Gliwice

PWiK Gliwice od dnia 11.01.2024 nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków. Taryfy obowiązujące do 11.01.2024 do 10.01.2027 r. –
PWiK Gliwice

Do Państwa skrzynek pocztowych zostały dostarczone lub wysłane na wskazany
adres e-mail nowe zawiadomienia o wysokości opłat. Prosimy o ewentualne
zgłoszenia braku otrzymania korespondencji do dnia 31.01.2024 r.

Upływ tego terminu będzie oznaczał skuteczne doręczenie.

Skip to content