Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” informuje, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski opublikował na stronie internetowej: licytacje.komornik.pl ogłoszenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będącego w zasobie Spółdzielni,

Skip to content