Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek”

ul. Zygmuntowska 36B, 44-113 Gliwice
NIP: 631-010-29-33;   REGON: 001081390;   KRS: 0000204250;

PODZIĘKOWANIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” w Gliwicach pragnie serdecznie podziękować Dzieciom
i Rodzicom za liczny i aktywny udział w tegorocznym Dniu Dziecka. Po raz kolejny bawiliśmy się świetnie !
Drogie Dzieci życzę Wam samych sukcesów w kończącym się roku szkolnym oraz słonecznych, radosnych
i bezpiecznych wakacji!

Skip to content